Coliere

COLIER FURTUN 12-20MM

4892004500312
0,400 Lei

COLIER FURTUN 20-32MM

4892004500329
0,850 Lei

COLIER FURTUN 25-40

650157
0,950 Lei

COLIER FURTUN 32-50MM

4892004500336
1,100 Lei

COLIER FURTUN 40-60MM

650158
1,100 Lei

COLIER FURTUN 50-70MM

4892004500343
1,200 Lei

COLIER FURTUN 70-90

4892004500992
1,500 Lei

COLIER FURTUN 8-16MM

4892004500305
0,400 Lei

COLIER METAL TEVI CU PREZON 32-36

4892004500282
4,000 Lei

COLIER TEVI 20-25

4892004500268
2,700 Lei

COLIER TEVI 38-43

4892004500299
4,000 Lei

COLIER FURTUN 12-20MM
4892004500312

0,400 Lei / buc

COLIER FURTUN 20-32MM
4892004500329

0,850 Lei / buc

COLIER FURTUN 25-40
650157

0,950 Lei / buc

COLIER FURTUN 32-50MM
4892004500336

1,100 Lei / buc

COLIER FURTUN 40-60MM
650158

1,100 Lei / buc

COLIER FURTUN 50-70MM
4892004500343

1,200 Lei / buc

COLIER FURTUN 70-90
4892004500992

1,500 Lei / buc

COLIER FURTUN 8-16MM
4892004500305

0,400 Lei / buc

COLIER METAL CU PREZON 58-62
650603

4,500 Lei / buc

COLIER METAL TEVI CU PREZON 32-36
4892004500282

4,000 Lei / buc

COLIER TEVI 20-25
4892004500268

2,700 Lei / buc

COLIER TEVI 38-43
4892004500299

4,000 Lei / buc